Konsta Weber

EHDOLLA EDUSKUNTAAN: Turun vihreiden puheenjohtaja, kaupunginvaltuutettu ja yrittäjä.

Olen ehdolla eduskuntavaaleissa 2019 edistääkseni sivistystä ja koulutusta, eriarvoisuuden vähentämistä, sosiaalista oikeudenmukaisuutta, yrittäjyyden edellytysten parantamista ja uuden työn sekä teknologian ymmärrystä eduskunnassa.

Tasa-arvoa sivistyksestä ja koulutuksesta

Panostetaan koulutukseen

Koulutus ja sivistys vievät Suomea eteenpäin. Koulutuksesta leikkaamalla leikataan niiltä, jotka eivät itse voi asioihin vaikuttaa: lapsilta ja nuorilta. Tämän kauden hallituksen koulutusleikkauksille on tultava loppu. .

Pysäytetään eriarvoistuminen

Sosiaalinen eriarvoistuminen alkaa jo syntymästä. Tasoitetaan mahdollisuuksia kaikilla tavoilla. Varhaiskasvatuksen on oltava maksutonta ja kattavaa. Erityisopetusta ja koulujen positiivista diskriminointia on lisättävä. Lapset ja nuoret tarvitsevat toivoa paremmasta tulevaisuudesta.

Parempaa työelämää

Otetaan digitaalisuus ja automaatio poliittisesti haltuun

Digitaalisuudesta ja toimintojen automatisaatiosta on saatava hyödyt irti. Teollisuuden rakenne ja työelämä muuttuu ja kehittyy, työntekijöiden epävarmuuteen oman työn jatkuvuudesta on tartuttava. Automaation tulee olla mahdollisuus ja mahdollistaja.

Laitetaan yrittäjien sosiaaliturva kuntoon

Yrittäjien YEL-maksuihin on saatava muutos. Yrittäjien ja heidän perheidensä sosiaaliturva on saatava palkansaajien tasolle. Yrittäjien mahdollisuutta pitää  perhevapaita tulee edistää.

Tehdään vanhempainvapaauudistus

Tasataan vanhemmuuden kustannuksia niin perheiden sisällä kuin myös yhteiskunnalle. Toteutetaan ns. 6+6+6 malli, jossa vanhemmille tulee kullekin 6 kuukautta perhevapaata ja lopun 6 kuukautta he voivat jakaa tahtomallaan tavalla.

Lisää aiheesta blogissa: Työelämä ja yrittäjyyden edellytykset kuntoon

Liikenne kestäväksi ja ilmastonmuutos hallintaan

Tehdään liikkumisesta sujuvaa ja elinympäristöstä viihtyisäÄ

Pyöräily on kokonaisuudessaan niin ihmisen kuin yhteiskunnankin kannalta paras vaihtoehto liikkumiseen kaupungeissa. Pyöräilyinfran kustannukset verrattuna yksityisautoiluun tai julkiseen liikenteeseen ovat murto-osia. Pyöräily ei saastuta. Pyöräily edistää kansanterveyttä suoraan itse polkijalle ja saasteettomuuden tiimoilta se säästää henkiä.

Edistetään raideliikennettä

Panostetaan raideliikenteeseen tuntuvasti, niin kaupunkien välillä kuin sisälläkin. Raideliikenne on energiatehokasta ja vetovoimaista liikkumista.

Ilmastonmuutos ja saasteet

Siirretään saastuttamisesta maksaminen saastuttajillle. Luovutaan energiaintensiivisten teollisuudenalojen tuista. Ei tueta fossiilisten polttoaineiden käyttöä.

Lisää ilmastonmuutoksesta blogissa: Ilmastonmuutos ja yrittäjyys

Kampanjassa tarvitaan ihmisiä ja mukaan pääsee ottamalla Konstaan yhteyttä. Lahjoituksia tarvitaan näkyvään kampanjaan ja tästä pääsee lahjoittamaan: