Konsta Weber

Turun vihreiden puheenjohtaja, kaupunginvaltuutettu ja yrittäjä - ehdolla eduskuntaan 2019

Olen ehdolla eduskuntavaaleissa 2019 edistääkseni koulutusta, eriarvoisuuden vähentämistä, yrittäjyyden edellytysten parantamista ja uuden työn sekä teknologian ymmärrystä eduskunnassa.

Kampanjassa tarvitaan ihmisiä ja mukaan pääsee ottamalla Konstaan yhteyttä. Lahjoituksia tarvitaan näkyvään kampanjaan ja tästä pääsee lahjoittamaan:

Tasa-arvoa sivistyksestä ja koulutuksesta

Panostetaan koulutukseen

Tämän kauden hallituksen koulutusleikkauksille on tultava loppu. Koulutus ja sivistys vievät Suomea eteenpäin. Koulutuksesta leikkaamalla leikataan niiltä, jotka eivät itse voi asioihin vaikuttaa: lapsilta ja nuorilta.

Pysäytetään eriarvoistuminen

Sosiaalinen eriarvoistuminen alkaa jo syntymästä. Tasoitetaan mahdollisuuksia kaikilla tavoilla. Varhaiskasvatuksen on oltava maksutonta ja kattavaa. Erityisopetusta ja koulujen positiivista diskriminointia on lisättävä. Panostetaan niihin kouluihin ja oppilaisiin joilla on heikoimmat mahdollisuudet.

Parempaa tulevaisuuden työelämää

Otetaan digitaalisuus ja automaatio poliittisesti haltuun

Digitaalisuudesta ja toimintojen automatisaatiosta on saatava hyödyt irti. Teollisuuden rakenne ja työelämä muuttuu ja kehittyy, työntekijöiden epävarmuuteen oman työn jatkuvuudesta on tartuttava. Automaation tulee olla mahdollisuus ja mahdollistaja siihen, että ihmistyötä voidaan suunnata entistä luovempaan suuntaan. Digitaaliset alustat ja automaatio on saatava mahdollistamaan entistä vapaampi elämä ihmisille.

Laitetaan yrittäjien sosiaaliturva kuntoon

Yrittäjien YEL-maksuihin on saatava muutos. Yrittäjien ja heidän perheidensä sosiaaliturva on saatava palkansaajien tasolle.

Tehdään vanhempainvapaauudistus

Tasataan vanhemmuuden kustannuksia niin perheiden sisällä kuin myös yhteiskunnalle. Toteutetaan ns. 6+6+6 malli, jossa vanhemmille tulee kullekin 6 kuukautta perhevapaata ja lopun 6 kuukautta he voivat jakaa tahtomallaan tavalla.

Liikkuminen kestäväksi

Tehdään liikkumisesta sujuvaa ja elinympäristöstä viihtyisäÄ

Pyöräily on kokonaisuudessaan niin ihmisen kuin yhteiskunnankin kannalta paras vaihtoehto liikkumiseen kaupungeissa. Pyöräilyinfran kustannukset verrattuna yksityisautoiluun tai julkiseen liikenteeseen ovat murto-osia. Pyöräily ei saastuta. Pyöräily edistää kansanterveyttä suoraan itse polkijalle ja saasteettomuuden tiimoilta se säästää henkiä.

Edistetään raideliikennettä

Panostetaan raideliikenteeseen tuntuvasti. Raideliikenne on energiatehokasta ja vetovoimaista liikkumista.

Ilmastonmuutos ja saasteet

Tuetaan sähköautojen hankintaa ja siirretään saastuttamisesta maksaminen saastuttajillle. Luovutaan energianintensiivisten teollisuudenalojen tuista. Ei tueta fossiilisilla polttoaineilla suhteettoman ja ulkoisvaikutukset huomioonottamattoman voiton tekemistä.