Konsta Weber

Turun vihreiden puheenjohtaja, kaupunginvaltuutettu ja yrittäjä

Politiikassa edistän uutta työtä, kynnyksetöntä yrittämistä, luovaa taloutta ja koulutuksessa edelläkäyvää yhdenvertaista Suomea. Tasa-arvo työelämässä on edistettävien asioiden listalla. Vanhempainvapaat pitää jakaa tasaisemmin, sosiaaliturvan pitää koskea myös yrittäjiä ja epätyyppillisissä työsuhteissa olevia. Laadukkaita terveyspalveluja on saatava myös muutoin kuin työsuhde-etuna.

Verotusta tulee suunnata enemmän saastuttamisen ja varallisuuden verottamiseen pois työn verottamisesta.

Haluan markkinoiden luovan Suomen, jossa ihmiset voivat osallistua omien voimiensa ja kykyjensä mukaan yhteisen hyvän kerryttämiseen. Ottamalla käyttöön perustulo vastattaisiin moneen rakennemuutoksen ja automatisaation tuomaan muutokseen työmarkkinoilla sekä poistettaisiin kannustinloukkuja.

Työllisyys ja talous

Työllistäminen ja talouden kasvu ovat erkaantuneet toisistaan jo hyvän matkaa. Yrityksen taloudellinen kasvu ei useinkaan tarkoita lisärekrytointeja, vaan tuotanto kasvaa muilla keinoin. Työn tekeminen on kuitenkin vielä keskeinen tapa olla mukana yhteiskunnassa. Jossain muodossa itsensä työllistäminen on tärkeää niin ihmiselle itselleen kuin myös yhteiskunnalle. Epätyypilliset työsuhteet ovat valtaamassa tilaa vakinaiselta kokopäivätyöltä, mutta lainsäädäntö, puhumattakaan asenneilmapiiristä, ei ole pysynyt mukana.

Koulutus ja tulevaisuuden rakentaminen

Koulutukseen panostaminen kaikilla asteilla on keskeistä. Yritysten ja yhteiskunnan kehitys lähtee julkisesti tarjottavasta koulutuksesta. Yritystenkin tuotekehitysosastot kaipaavat korkeasti koulutettuja ihmisiä ja tätä on hyvä pitää yllä verovaroin. Tulevaisuuden työmarkkinat ja tarvittava osaaminen on vaikeasti ennustettavissa ja näin tarve uudelleenkouluttautumiseen tai lisäkouluttautumiseen tulee eteen entistä useammalle. Lisäkouluttautumista ja toisia tutkintoja tulisi tukea yhteisistä varoista.

Kaupunkikehitys

Kaupungistuminen ja kaupunkien elinvoimaisuus korostuu entisestään. Turkulaisena Turun kehittäminen on itselläni kuntapolitiikan keskiössä. Turun tulisi olla suunnannäyttäjä julkisen liikenteen ja sähköautoilun saralla. Enemmän lautauspisteitä keskustaan ja olemassa oleva bussiliikenne sähköllä kulkevaksi. Pikaraitiotie nopeasti Turkuun. Entisenä keskustayrittäjänä keskustan elinvoima on itsellenikin tärkeää. Turku on keskisuuri kaupunki ja on mietittävä, kuinka paljon sitä kannattaa hajauttaa keskustan elinvoiman kustannuksella.

Kestävä kehitys

Kestävä malli kaikessa tekemisessä tulee entistä tärkeämmäksi. Vaikkei olisikaan maailman suurin luonnonsuojelijana, niin mineraalien ja muiden raaka-aineiden loppuminen nykyisellä käytöllä uhkaa hyödykkeiden tuotantoa. Maailmasta loppuu raaka-aineet, joista puhelimet, talot ja läppärit sekä muut tavarat tehdään. Kierrätys ja resurssien tarkempi käyttö tulee tehdä kuluttajille, yrityksille ja yhteiskunnalle helpoksi ja kannattavaksi vaihtoehdoksi. Politiikan pitää tukea yhteiskäyttöisiä sähköautoja, jätteiden entistä tehokkaampaa kierrätystä ja muita keskeisiä resurssitehokkaita ratkaisuja.